Instalacje systemowe ED-POL s.c

Specjalizacja:

   Nasz wyspecjalizowany personel:
 • dokona prawidłowego doboru i poprawnego montażu przewodów i kabli zapobiegając ich przegrzaniu i uszkodzeniu mechanicznemu (co odgrywa dosyć istotną rolę w zapewnieniu podczas okresu eksploatacji, trwałości i niezawodności pracy instalacji oraz zachowania podstawowych zasad bezp. pożarowego i przepięciowego);
 • prawidłowo wykona prowadzenie kabli instalacji elektrycznej w jednej z trzech podstawowo stosowanych technik:
  • pod tynkiem (w bruzdach i zatapiana)- ten rodzaj montażu wykonujemy wykorzystując szereg różnych materiałów instalacyjnych w zależności od potrzeb klienta tj. w rurach stalowych, rurach z tworzyw sztucznych, w karbowanych rurach osłonowych typu "peszel" lub tradycyjnie umieszczając instalacje bezpośrednio pod tynkiem;
  • na tynku- w zależności od potrzeb klienta tj. w kanałach elektroinstalacyjnych najczęściej wykonanych z PCV, rurach PCV,
  • w ścianach o konstrukcji szkieletowej (systemy regipsowe);
  • w posadzce (rury PCV gładkie lub wkarbowanych rurach osłonowych typu "peszel"
 • dokona prawidłowego osadzenia puszek podtynkowych ( regipsowych)
 • dokona montażu gniazd i włączników oraz urządzeń ( oświetlenie itd.)
 • wykona badania i pomiary eksploatacyjne instalacji i urządzeń elektrycznych oraz sporządzi stosowną dokumentację powykonawczą.

 
Instalacje elektryczne niskonapięciowe.


Niskonapięciowe instalacje elektryczne są podstawowym elementem każdego obiektu, zarówno w budownictwie użyteczności publicznej jak i w mieszkalnym. Instalacje elektryczne wykonywane przez naszą firmę obejmują usługę w zakresie:
 • ułożenia instalacji pod i nad tynkowej,
 • uzbrojenie szaf elektrycznych
 • instalacja gniazd i włączników, tablic w obiektach
 • podłączenie odbiorników prądu elektrycznego
 • pomiary elektryczne
   Zamówienia realizujemy, bazując na normach ściśle określających zasadę prawidłowego wykonania instalacji elektrycznych, by zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa osób posługujących się energią elektryczną. Naszym klientom oferujemy szeroki zakres usług. Wykonujemy instalacje elektryczne w budynkach użyteczności publicznej, produkcyjnych, magazynowych, gospodarczo-rolnych. Realizujemy także zamówienia klientów indywidualnych tj. mieszkania, domy jedno i wielorodzinne.