Instalacje systemowe ED-POL s.c

Podstawowe wiadomości o sieciach komputerowych.

   Sieć to dwa lub więcej komputerów połączonych w sposób, dzięki któremu mogą wymieniać informacje. Połączenie to pozwala na wspólnie użytkowanie urządzeń peryferyjnych, dostęp do programów i baz danych oraz wymianę informacji między innymi systemami komputerowymi. Sieci komputerowe znacznie usprawniają komunikację wewnątrz firmy.
   Wyróżniamy kilka rodzajów sieci ze względu na obszar rozmieszczenia komputerów: sieci lokalne, metropolitalne oraz rozległe.
   Sieć obejmująca swym zasięgiem komputery na powierzchni nie przekraczającej kilku kilometrów kwadratowych nazywana jest siecią lokalną LAN.
   Sieć rozciągająca się na terenie miasta, łącząca kilka budynków nazywana jest siecią miejską lub metropolitalną MAN. Tworzy ona szkielet szybkiej sieci na terenie miasta. MAN oparta jest zazwyczaj o główne łącze dużej przepustowości, do którego podłączani są klienci: poszczególne uczelnie i instytucje, a nawet poszczególni użytkownicy (łączność komutowana) na terenie miasta.
   Sieci komputerowe łączące ośrodki komputerowe położone w odległych od siebie miastach, państwach, kontynentach nazywana jest siecią rozległą WAN. W tym przypadku wymagane jest zaangażowanie publicznej sieci telekomunikacyjnej. Sieć rozległa łączy sieci lokalne i miejskie.

 
Instalacja, budowa i administracja sieci komputerowych.


   W chwili obecnej jeden komputer w firmie to bardzo często za mało. Dane są najczęściej rozproszone w kilku, kilkunastu miejscach w związku z czym tworzą przestoje w przetwarzaniu informacji.Problemy z takimi przestojami można rozwiązać w bardzo prosty sposób- tworząc sieć komputerową z bezpośrednią wymianą danych. Sieci takie są najczęściej zarządzane poprzez tzw. serwery, czyli komputery zarządzające danymi oraz przechowujące informacje w centralnym miejscu, do którego mają dostęp inne komputery sieci.

   W ofercie naszej firmy znajdą Państwo sieci oparte na dystrybucjach Linux i systemach firm (Microsoft) Windows i Novell (NetWare).