Instalacje systemowe ED-POL s.c

   Oferowane przez nas rozwiązania to idąca w parze funkcjonalność i najnowsza technologia. Systemy przez nas instalowane pozwalają na szeroką konfigurację struktury. Od prostych systemów jednoczytnikowych do zaawansowanych rozwiązań wieloczytnikowych powiązanych z kontrolą dostępu do pomieszczeń.


Zastosowanie elektronicznego Systemu Rejestracji Czasu Pracy może pozwolić na:
  • sprawdzenie bieżącego stanu pracowników na terenie zakładu;
  • otrzymanie dokładnej listy obecności poszczególnych pracowników;
  • otrzymanie bilansu obecności grup pracowników;
  • wygenerowanie dokładnej statystyki pracy pracownika:
    • czasu pracy;
    • czasu obecności;
    • bilansu czasu pracy;
    • godzin nadliczbowych;
    • godzin nocnych;
    • nieobecności;
    • spóźnienia;
    • ilość dni kalendarzowych, roboczych, wolnych, świątecznych.
  • eksport danych do Excela bądź programu kadrowego.
System może również generować raporty dla pracownika (grupy pracowników) na podstawie określonego planu pracy. W planie pracy dla każdego można określić np. początek pracy, koniec pracy, warunki zaliczania nadgodzin i inne.

 
Systemy Rejestracji Czasu Pracy:

  • dyscyplinują pracowników;
  • pozwalają na dokładną kontrolę personelu;
  • umożliwiają tworzenie elastycznych regulaminów pracy;
  • automatyzują prowadzenie ewidencji obecności.

   Projektowane i instalowane przez naszą firmę systemy Rejestracji Czasu Pracy dostosowane są w zupełności do potrzeb Klienta indywidualnego. Dzięki zastosowaniu nowatorskich, lecz profesjonalnych i sprawdzonych rozwiązań systemy te satysfakcjonyją i spełniają wszystkie wymagania.