Instalacje systemowe ED-POL s.c

   Oferowane przez nas rozwiązania to idąca w parze funkcjonalność i najnowsza technologia. Systemy przez nas instalowane pozwalają na szeroką konfigurację struktury. Od prostych systemów jednoczytnikowych do zaawansowanych rozwiązań wieloczytnikowych powiązanych z kontrolą dostępu do pomieszczeń.


Zastosowanie elektronicznego Systemu Rejestracji Czasu Pracy może pozwolić na:
 • sprawdzenie bieżącego stanu pracowników na terenie zakładu;
 • otrzymanie dokładnej listy obecności poszczególnych pracowników;
 • otrzymanie bilansu obecności grup pracowników;
 • wygenerowanie dokładnej statystyki pracy pracownika:
  • czasu pracy;
  • czasu obecności;
  • bilansu czasu pracy;
  • godzin nadliczbowych;
  • godzin nocnych;
  • nieobecności;
  • spóźnienia;
  • ilość dni kalendarzowych, roboczych, wolnych, świątecznych.
 • eksport danych do Excela bądź programu kadrowego.
System może również generować raporty dla pracownika (grupy pracowników) na podstawie określonego planu pracy. W planie pracy dla każdego można określić np. początek pracy, koniec pracy, warunki zaliczania nadgodzin i inne.

 
Systemy Rejestracji Czasu Pracy:

 • dyscyplinują pracowników;
 • pozwalają na dokładną kontrolę personelu;
 • umożliwiają tworzenie elastycznych regulaminów pracy;
 • automatyzują prowadzenie ewidencji obecności.

   Projektowane i instalowane przez naszą firmę systemy Rejestracji Czasu Pracy dostosowane są w zupełności do potrzeb Klienta indywidualnego. Dzięki zastosowaniu nowatorskich, lecz profesjonalnych i sprawdzonych rozwiązań systemy te satysfakcjonyją i spełniają wszystkie wymagania.