Instalacje systemowe ED-POL s.c

Co to jest SSWiN?

   SSWiN to Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu. Praca tego systemu polega na nadzorowaniu różnych obiektów- począwszy od mieszkań lub domów jednorodzinnych do dużych obiektów użyteczności prywatnej lub publicznej. Przy naruszeniu strefy objętej ochroną SSWiN strzeżonego obiektu zostaje wygenerowany alarm. Może zostać przesłany np. do Centrum Monitorowania Alarmów.

   Profesjonalny system SSWiN powinien możliwie jak najwcześniej ostrzegać o intruzie wchodzącym na zabezpieczony obszar. Ponadto system nie powinien:
  • generować fałszywych alarmów;
  • być trudny w eksploatacji;
  • zamontowany w widocznym miejscu.

System powinien gwarantować użytkownikowi spokój i poczucie bezpieczeństwa.


   Nasza firma oferuje szeroki wybór urządzeń, które są w stanie zapewnić Klientom najwyższą skuteczność detekcji. Oferujemy zarówno mniejszym firmom jak i wielkim korporacjom pełny zakres opisanych systemów. Są one stworzone do wszelkich zastosowań i zróżnicowanej zasobności Klientów.

 Jak działa SSWiN?


   System Sygnalizacji Włamania i Napadu powinien zawierać 3 zasadnicze elementy:
  • wykrywanie;
  • ostrzeganie;
  • sterowanie.
   Przy braku któregokolwiek lub zbyt słabej jakości, system nie działa właściwie. Wykrycie włamania powinno nastąpić w chwili wejścia intruza na strzeżony teren lub też w momencie, gdy jest on jeszcze na zewnątrz. Wysłanie ostrzeżenia przez system występuje zwykle w postaci sygnału dźwiękowego rozlegającego się w miejscu włamania, by odstraszyć intruza. Zwykle dodatkowo wysyłany jest sygnał powiadamiający pobliską stację monitorowania alarmów. Sterowanie systemem musi być odpowiednio zabezpieczone. Do obsługi powinny zostać dopuszczone wyłącznie osoby do tego upoważnione.